Download Acceptance & Commitment Therapy: Theorie en praktijk by Jacqueline A-Tjak PDF

By Jacqueline A-Tjak

Acceptance and dedication remedy (ACT) is een goed onderzochte en bewezen effectieve vorm van cognitieve gedragstherapie. In deze herziene, tweede editie worden de basisbegrippen van ACT uitgelegd en de toepassing ervan in de praktijk beschreven. Theoretische en wetenschappelijke achtergronden, evenals de zes kernprocessen van ACT en gebruik van ACT in multidisciplinaire groups worden toegelicht. Aan bod komen angst, depressie, chronische pijn, psychose, verslaving, persoonlijkheidsproblematiek en autisme. Ook is er aandacht voor ACT bij kinderen en jeugdigen, bij ouders van kinderen met ontwikkelings- en/of psychische problemen en bij mensen met een verstandelijke beperking. Ten slotte wordt uitleg gegeven over de matrix, een hulpmiddel om ACT kort en krachtig te kunnen toepassen en is er een hoofdstuk over ACT als preventie. De lezer krijgt assorted handvatten om ACT in praktijk te brengen.

Dit boek is bedoeld voor hulpverleners, coaches en andere pros die zich bezighouden met gedragsverandering.

Show description

Read Online or Download Acceptance & Commitment Therapy: Theorie en praktijk PDF

Best nonfiction_13 books

Assessing Young Learners of English: Global and Local Perspectives

This quantity files overseas, nationwide, and small-scale checking out and evaluation initiatives of English language schooling for younger inexperienced persons, throughout a number academic contexts. It covers 3 major components: age-appropriate ‘can do statements’ and job varieties for instructing and checking out freshmen among the a while of 6 to thirteen; cutting edge ways to self-assessment, diagnostic trying out, self- conception, and computer-based trying out; and findings on how younger novices practice on vocabulary, listening, talking, pronunciation, and analyzing comprehension assessments in eu and Asian contexts.

An Integrated Approach to Intermediate Japanese Workbook

This e-book is for these studying the japanese language it really is an Intermediate point e-book.

Extra info for Acceptance & Commitment Therapy: Theorie en praktijk

Example text

Dit kan lastig zijn, als de ervaringen door fusie worden versterkt.  5). Dergelijke oefeningen worden alleen gedaan wanneer de cliënt daartoe bereid is. Je vraagt dit zoveel mogelijk na voor je aan een oefening begint. Bereidheid kan worden vergroot door een uitleg van het belang van de oefeningen en door lastige ervaringen gedoseerd aan te bieden. Heel kort stilstaan bij een naar gevoel, of stilstaan bij een niet al te moeilijk gevoel kan een goed begin zijn van het trainen van acceptatie. Daarnaast is het valideren van de ervaring van de cliënt belangrijk om een context van acceptatie te creëren.

Het is belangrijk hierover te spreken met de cliënt. We noemen dit redenen zijn geen oorzaken (Hayes et al. 2012). Een cliënt kan bijvoorbeeld vinden dat hij pas met overmatige alcoholconsumptie kan stoppen als hij zich beter voelt. De depressieve gevoelens die hij heeft worden aangevoerd als reden waarom hij niet met drinken kan stoppen. Een manier om dit te bespreken is de en/maar-conventie. ’ De realiteit is dat deze zaken elkaar niet hoeven uit te sluiten. ’ Casus Nadat de therapeut met Eva de en/maar-conventie heeft besproken, besluit Eva haar dochter weer naar school te brengen.

Je kunt bijvoorbeeld zeggen dat je eerst samen wilt stilstaan bij het gegeven dat de strategieën die de cliënt tot nu toe geprobeerd heeft niet werken. En dat je in de therapie met de cliënt op zoek zult gaan naar wat wel werkt. 55 De fase van de creatieve hopeloosheid kan een kalmerend effect hebben op de cliënt, omdat zijn ervaring dat niets wat hij gedaan heeft tot nu toe heeft gewerkt, gevalideerd wordt. Het appèl van de cliënt om snel met nieuwe oplossingen te komen kan moeilijk te verdragen zijn voor de therapeut, waardoor je verleid kunt worden om te snel over te gaan naar een volgend onderwerp of met oplossingen te komen.

Download PDF sample

Rated 4.96 of 5 – based on 20 votes